Informace

InteraKTIVNÍ VIDEOHOVORY

Využijte Galileo ve spojení s FaceTime, Skype, Google Hangouts, anebo jakoukoliv videohovorovou aplikací aby jste mohli vidět až na druhou stranu vašeho hovoru a to všemi směry.

DÁLKOVÉ HLÍDÁNÍ

Využijte svůj starý iPhone jako dálkově ovládanou bezpečnostní kameru. Můžete pouze sledovat nebo i nahrávat.

Stunning Panoramic Images

Galileo lets you automatically capture seamless 360º photos with one touch.

Incredible Timelapse Videos

Create a truly cinematic experience using Galileo with your GoPro and iPhone. Capture sweeping pans and towering tilts that look like they came from a Hollywood studio.

Multiple Live Streams

Galileo can act as a remote control camera man. View a live previews from multiple Galileos on your iPad and swipe to reposition.

Hands-free Motion Tracking

Facial recognition and motion tracking Apps allow Galileo to follow the action as it moves around the room.